Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Jesenný zber odpaduVytlačiť
 

Technické služby Bojnice oznamujú občanom, že v týždni  od 2.10. do 6.10. 2017 bude prebiehať zber kovového šrotu, objemného odpadu a elektroodpadu.

V dňoch od pondelka 2.10. do stredy 4.10. 2017 budú pracovníci TS zbierať katastrálne územie Bojnice (vrátane ulice Komenského). Od štvrtka 5.10. do piatka 6.10.2017 sa bude zbierať v časti katastrálne územie Dubnica.  Uvedené druhy odpadu je potrebné vyložiť na stanovištia kuka nádob v časti Bojnice najneskôr v pondelok 2.10. 2017  do 730 hod., a v časti Dubnica najneskôr do štvrtka  5.10.2017 do 730 hod., odkiaľ bude priebežne odvážaný pracovníkmi Technických služieb.

                                                                 

Je zakázané vykladať iné druhy odpadu, ako aj vykladať odpad po stanovenom termíne vyloženia. Takéto konanie bude považované za vytváranie čiernych skládok.

 

Taktiež upozorňujeme občanov, že KONÁRE, tráva, stavebný odpad a nebezpečný odpad   SA    NEZBIERAJÚ!!!

 

 

Ďakujeme občanom za pochopenie a disciplinovanosť!

 

 

Technické služby , p.o.m., Bojnice


 
 

Triedený zberVytlačiť
 

TRIEDENÝ  ZBER ODPADU V BOJNICIACH  V  ROKU 2017

Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie v zbernom dvore):

Október – Marec:

- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

Apríl – September:

- utorok : od 8.00 – do 11.00 hod. a od 14.00 – do 17.00 hod.

- štvrtok : od 8.00 – do 11.00 hod. a od 14.00 – do 17.00 hod.

- sobota : od 8.00 – do 12.00 hod. a od 14.00 – do 17.00 hod.

Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadne sviatok, zberný dvor je zatvorený.

Sklo, papier, PET fľaše, textil, železný šrot, objemný odpad, drobný stavebný odpad – množstevný zber, za ktorý sa platí miestny poplatok v zmysle platného VZN-10-2016, elektroodpad,  autobatérie, odpad z farbív a riedidiel, odpadové motorové oleje a žiarivky je možné v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku TS Bojnice, Ul. Rybníčky č. 6, Bojnice.

Konáre, pokosenú trávu a odpad zo záhrad je možné taktiež v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom dvore.

 

Po meste sú na stanovištiach rozmiestnené 1100 l kontajnery na papier, sklo a PET fľaše. Každý piatok sú tieto kontajnery vyprázdňované vozidlom na zber komunálneho odpadu, vytriedené druhotné suroviny sa odvezú do zberného dvora, kde sú dotriedené a následne sa prepravia na zhodnotenie spracovateľom.

 

Opotrebované pneumatiky sa nezbierajú, občania ich môžu odovzdať bezplatne v autorizovaných pneuservisoch.

 

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie v zmysle stavebného zákona. Občania, ktorí majú vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnej činnosti, nemôžu takýto odpad odovzdať v zbernom dvore. Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,055 € za kilogram. Miestny poplatok za drobné stavebné odpady sa uhrádza v pokladni mestského úradu, kde sa občan dostaví s vážnym lístkom vydaným na Technických službách, p.o.m.

 

V zbernom dvore môžu komunálny odpad odovzdávať len občania s trvalým pobytom v meste Bojnice, preto je nevyhnutné preukázať sa na zbernom dvore platným občianskym preukazom..

 

Do zberného dvora je zakázané odovzdávať odpad z podnikateľskej činnosti.

 

Termíny zberu vytriedených zložiek KO na rok 2017 (pojazdný spôsob):

 

Papier, sklo, PET fľaše: 10.marec, 9.jún, 22. september, 24. november 2017

 

POZOR oproti minulému roku zmena zberových dní pre pojazdný spôsob, zbierať sa bude vždy v piatok!

 

Kovy, objemný odpad, elektroodpad:      

13. - 15. 3. 2017 (časť Bojnice)

16. - 17. 3. 2017 (časť Dubnica)

2. - 4. 10. 2017 ( časť Bojnice)

5.- 6. 10. 2017  (časť Dubnica)

 

Z technických príčin žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zbernom dvore.

 

Za pochopenie ďakujeme.


 
 

webygroup

198747

Úvodná stránka