Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Triedený zber

TRIEDENÝ  ZBER ODPADU V BOJNICIACH  V  ROKU 2017

Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie v zbernom dvore):

Október – Marec:

- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

Apríl – September:

- utorok : od 8.00 – do 11.00 hod. a od 14.00 – do 17.00 hod.

- štvrtok : od 8.00 – do 11.00 hod. a od 14.00 – do 17.00 hod.

- sobota : od 8.00 – do 12.00 hod. a od 14.00 – do 17.00 hod.

Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadne sviatok, zberný dvor je zatvorený.

Sklo, papier, PET fľaše, textil, železný šrot, objemný odpad, drobný stavebný odpad – množstevný zber, za ktorý sa platí miestny poplatok v zmysle platného VZN-10-2016, elektroodpad,  autobatérie, odpad z farbív a riedidiel, odpadové motorové oleje a žiarivky je možné v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku TS Bojnice, Ul. Rybníčky č. 6, Bojnice.

Konáre, pokosenú trávu a odpad zo záhrad je možné taktiež v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom dvore.

 

Po meste sú na stanovištiach rozmiestnené 1100 l kontajnery na papier, sklo a PET fľaše. Každý piatok sú tieto kontajnery vyprázdňované vozidlom na zber komunálneho odpadu, vytriedené druhotné suroviny sa odvezú do zberného dvora, kde sú dotriedené a následne sa prepravia na zhodnotenie spracovateľom.

 

Opotrebované pneumatiky sa nezbierajú, občania ich môžu odovzdať bezplatne v autorizovaných pneuservisoch.

 

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie v zmysle stavebného zákona. Občania, ktorí majú vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnej činnosti, nemôžu takýto odpad odovzdať v zbernom dvore. Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,055 € za kilogram. Miestny poplatok za drobné stavebné odpady sa uhrádza v pokladni mestského úradu, kde sa občan dostaví s vážnym lístkom vydaným na Technických službách, p.o.m.

 

V zbernom dvore môžu komunálny odpad odovzdávať len občania s trvalým pobytom v meste Bojnice, preto je nevyhnutné preukázať sa na zbernom dvore platným občianskym preukazom..

 

Do zberného dvora je zakázané odovzdávať odpad z podnikateľskej činnosti.

 

Termíny zberu vytriedených zložiek KO na rok 2017 (pojazdný spôsob):

 

Papier, sklo, PET fľaše: 10.marec, 9.jún, 22. september, 24. november 2017

 

POZOR oproti minulému roku zmena zberových dní pre pojazdný spôsob, zbierať sa bude vždy v piatok!

 

Kovy, objemný odpad, elektroodpad:      

13. - 15. 3. 2017 (časť Bojnice)

16. - 17. 3. 2017 (časť Dubnica)

2. - 4. 10. 2017 ( časť Bojnice)

5.- 6. 10. 2017  (časť Dubnica)

 

Z technických príčin žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zbernom dvore.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 


 

webygroup

198749

Úvodná stránka