Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Triedený zber

Triedený zber v roku 2018

TRIEDENÝ  ZBER ODPADU V BOJNICIACH  V  ROKU 2018

POZOR ZMENA V TERMÍNOCH POJAZDNÉHO SPOSOBU!

 

Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) :

 

Október – Marec:

- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

 

Apríl – September:

- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadne sviatok, zber sa neuskutoční.

Sklo, papier, PET fľaše, textil, železný šrot, objemný odpad, drobný stavebný odpad – množstevný zber, za ktorý sa platí miestny poplatok v zmysle platného VZN-10-2016, elektroodpad,  autobatérie, odpad z farbív a riedidiel, odpadové motorové oleje a žiarivky je možné v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku TS Bojnice, Ul. Rybníčky č. 6, Bojnice.

Konáre, pokosenú trávu a odpad zo záhrad je možné taktiež v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku.

 

Po meste sú rozmiestnené 1100 l kontajnery na papier, sklo a PET fľaše. Každý piatok sú tieto kontajnery vyprázdňované vozidlom na zber komunálneho odpadu, vytriedené druhotné suroviny sa odvezú do zberného dvora, kde sú dotriedené a následne sú odvezené na zhodnotenie spracovateľom.

Opotrebované pneumatiky sa nezbierajú.

 

Termíny zberu vytriedených zložiek KO na rok 2018 (pojazdný spôsob):

Pozor, zmena v termínoch!

Papier, sklo, PET fľaše: 3. august, 12. október, 7. december 2018

Zbierať sa bude vždy v piatok!

3. augusta pri pojazdnom spôsobe budú do každej domácnosti individuálnej bytovej výstavby doručené farebné vrecia. Modré na papier, žlté na plasty, zelené na sklo. Žiadame občanov, aby do vriec ukladali len určený druh surovín podľa farby a nevhadzovali tam iný druh odpadu. Taktiež žiadame občanov, aby nevykladali v deň zberu iný druh odpadu, napr. biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad a pod., pretože takýto odpad nebude odvezený.

 

Kovy, objemný odpad, elektroodpad:      

1. - 3. 10. 2018 ( časť Bojnice)

4.- 5. 10. 2018  (časť Dubnica)

 

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie v zmysle stavebného zákona. Občania, ktorí majú vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnej činnosti, nemôžu takýto odpad odovzdať v zbernom dvore. Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,055 € za kilogram. Miestny poplatok za drobné stavebné odpady sa uhrádza v pokladni mestského úradu, kde sa občan dostaví s vážnym lístkom vydaným na Technických službách, p.o.m.

 

V zbernom dvore môžu komunálny odpad odovzdávať len občania s trvalým pobytom v meste Bojnice, preto je nevyhnutné preukázať sa na zbernom dvore platným občianskym preukazom..

 

Do zberného dvora je zakázané odovzdávať odpad z podnikateľskej činnosti.

 

 

Z technických príčin žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zbernom dvore.

 

 

Za pochopenie ďakujeme.

 


 

webygroup

216214

Úvodná stránka