Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

 

Technické služby, p.o.m. plánujú v roku 2014 nasledovné zákazky:

Nákup elektromateriálu na verejné osvetlenie.

Nákup olejov do vozidiel, strojov a mechanizmov.


 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

PD Rekonštrukcia Plážového kúpaliska v BojniciachVytlačiť
 


 
 

Technické služby, príspevková organizácia mesta plánujú v roku 2018 nasledovné zákazky Vytlačiť
 

Kosenie svahov pod hotelom Régia a areálu nových Technických služieb.

Automateriál na opravu vozidiel a mechanizmov podľa potreby.

Obaľovanú asfaltovú drť na vysprávky komunikácií a chodníkov.

Elektromateriál na opravy a údržbu verejného osvetlenia, iný elektromateriál podľa potreby.

Motorové, hydraulické, prevodové oleje a mazivá do vozidiel, mechanizmov a strojov.

Farby a riedidlá na údržbu zvereného majetku a pre prevádzkové potreby organizácie.

Kyselinu chlórovodíkovú a chlórňan sodný pre potreby Plážového kúpaliska.

Čistiace prostriedky pre potreby organizácie.

Toaletný papier

Osobné ochranné prostriedky (montérky, pracovná obuv, rukavice, ochranné štíty, okuliare, prilby, reflexné vesty, pršiplášte a pod.) pre ochranu zdravia zamestnancov.

Kancelárske potreby (tabelačný papier, perá, ceruzky a pod.) pre potreby organizácie. 

Kancelársky papier

Tonery do tlačiarní a kopírky

1100 litrové a 110 litrové nádoby na komunálny odpad a separovaný zber druhotných surovín.

Elektrorevízie verejného osvetlenia a objektov Technických služieb, p.o.m.

Výkopové práce mechanizmami pre potreby zakázok objednaných u TS, p.o.m. Bojnice

Prírodné kamenivo cca 250 t (zimná údržba, stavebné práce, údržba majetku a pod.)

Ukladanie odpadu na skládke

Stravovanie zamestnancov

 

 

Oleje do vozidiel a mechanizmov

Nemrznúce zmesi do vozidiel a mechanizmov

Toaletný papier

Kyselinu chlórovodíkovú a chlórňan sodný pre potreby Plážového kúpaliska

Dopravné znyčky a príslušenstvo

Prírodné kamenivo cca 250 t

Technická posypová soľ

Stravovanie zamestnancov

Farby a riedidlá

Elektromateriál na opravy a údržbu verejného osvetlenia

Obaľovanú asfaltovú drť na vysprávky komunikácií a chodníkov

Elektrické náradie

Krovinorezy

Plotostrihy

Motorové píly

Mulčovače

Kosačky kolesové

Príslušenstvo k náradiu (kotúče rezné, brúsne, vrtáky, plátky do píl a pod.)

Ručné pracovné náradie

Hutný materiál

Spojovací materiál

Stavebný materiál na akcie objednané mestom Bojnice

Kefy na mechanizmus LADOG

Kalové koše do kanalizačných vpustí

Osobné ochranné prostriedky

Technické plyny (acetylén, kyslík, CO2)

Príslušenstvo k zváraniu – zvárací drôt, elektródy

Pracovné stroje a mechanizmy na zabezpečenie chodu organizácie

Rastlinný materiál na výsadbu mestskej zelene

Hnojivá, kôra na prihnojovanie a zásyp záhonov, trávnikov

STK a EK vozidiel a mechanizmov

Smetné koše na verejné priestranstvá

Pneuslužby


 
 

webygroup

246951

Úvodná stránka